ליאת שפירו

נולדתי בוושינגטון די סי בארצות הברית בשנת 2000.  גדלתי בקהילת עדת ישראל, בית כנסת קונסרבטיבי ושוויוני, ולמדתי שם לקרוא בתורה ובהפטרה.  למדתי בבית ספר קהילתי יהודי ושם צמחה אהבתי ללימודי יהדות.  בגיל 12 חגגתי בת מצווה בקהילתי, אחרי חודשים של לימוד עם מורה פרטית, עם הרב שלנו ועם אבא שלי.  בתפילה בשבת קרח תשע"ב הייתי שליחת הציבור, קראתי את הפרשה כולה ואת ההפטרה ומסרתי דבר תורה.  היום אני גרה בישראל וממשיכה את לימודי היהדות שלי בבית ספר פלורליסטי, וגם בקיץ במחנה רמה.  למדתי מסוזי דבוסקין להכין בני ובנות מצווה לקריאה בתורה ובהפטרה.  אני פעילה בבית הכנסת שלי וקוראת שם בתורה בשבת באופן קבוע.