סופי פלמן רפלוביץ

נולדתי בגואטמלה ועליתי לארץ עם המשפחה בגיל 8. משפחתי הגיעה לתנועה המסורתית במקרה וכך הכרתי אותה וגדלתי בנוע"ם. למדתי לקרוא בתורה והפטרה אחרי בת המצווה שלי (הודות לחברתי ומדריכתי נורית נוביס דויטש) וקוראת מאז ועד היום.

דרכי המקצועית עוברת בסלאלום בין ריפוי בעיסוק וחינוך יהודי ולקחה את משפחתי ואותי לשתי חוויות של שליחות, פעם שליחה תנועתית בתננועה הקונסרסטיבית בלוס אנג'לס ופעם כנציגה אזורית של הסוכנות היהודית במערב התיכון בארצות הברית.

אני מתגוררת בקיבוץ חנתון עם אישי ושלושת ילדי ועובדת במנהלת החינוך הבלתי פורמלי בקבוץ וכמנהלת החינוכית במרכז החינוכי