ברכות המפטיר – מורה

ברכות העלייה לתורה

1
הברכות לעליה לתורה

כל מי שעולה לתורה, מברך לפני ואחרי שקוראים מספר התורה. כאשר בר/בת מצווה עולה לעליית ה"מפטיר", גם הם מברכים את אותן הברכות לפני ואחרי שקוראים את הפסוקים של ה"מפטיר".

הקטע שקוראים הוא לרב חזרה על הפסוקים האחרונים של הפרשה (סוף העלייה השביעית).

2
חומרי עזר להורדה

ברכות העליה לתורה

הברכה שלפני העליה לתורה
3

1. הקשיבו להקלטה

2. אח"כ חקו את המנגינה

היעזרו בטקסט וההקלטה שמשמאלכם. בנוסף, תוכלו להדפיס את דף ברכות ההפטרה בסעיף "דפי עזר" (2).

העולה : בָּרְכוּ אֶת ה' הַמְבוֹרָּךְ .

הקהל: בָּרוּךְ ה' הַמְבוֹרָּךְ לְעוֹלָּם וָּעֶד .

העולה: בָּרוּךְ ה' הַמְבוֹרָּךְ לְעוֹלָּם וָּעֶד

בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלוֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָּעוֹלָּם אֲשֶר בָּחַר בָּנוּ מִכָּל הָּעַמִים, וְנָּתַן לָּנוּ אֶת תוֹרָּתוֹ.בָּרוּךְ אַתָּה ה' נוֹתֵן הַתוֹרָּה .

הברכות אחרי העליה לתורה
4

1. הקשיבו להקלטה

2. אח"כ חקו את המנגינה

היעזרו בטקסט וההקלטה שמשמאלכם. בנוסף, תוכלו להדפיס את דף ברכות ההפטרה בסעיף "דפי עזר" (2).

העולה: ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכינו,

בָּרוּךְ אַתָּה ה' נוֹתֵן הַתוֹרָּה .