תמר קולברג

נולדתי בחדרה כבת להורים שעלו מארה"ב. קשר עז ביני לבין המסורת צמח בטבעיות סביב שולחן הבית בשבת ובחגים.   בצעירותי הצטרפו הורי  לקהילה רפורמית בה נפגשתי עם מציאות יהודית שהכילה נשים וגברים יחדיו, במעמד של שיוויון ושותפות הדדית.

לימודי הרשמיים כוללים תואר שני בפילוסופיה יהודית וחינוך יהודי והסמכה לרבנות ממכון שכטר (התוכנית הישראלית להכשרת רבנים קונסרבטיבים).

במהלך השנים עסקתי בהוראה מורים בבתי ספר תל"י (תגבור לימודי יהדות) ובמכללת לוינסקי להכרשת מורים.

פעילות בחיי קהילה ליוו גם הם את חיי והיו תמיד מרכיב משמעותי במשפחה שהקמתי עם בן זוגי, לו. כשהחלטתי ללמוד את טעמי המקרא היה ברור שמורתי תהיה סוזי דבוסקין, אותה הכרתי מהקשרי שותפות בבית ספר תל"י ובקהילת "הוד והדר". אכן  זיכיתי!

תפקידי הנוכחי כרבת קהילת "רענן"  (ברעננה) החל בשנת 2002.  בשנת 2015, הצטרפתי למסגרת של הכשרה ופעילות בתחום של ליווי רוחני.

במשפחתי שלושה ילדים בוגרים, ושתי נכדות.

לאורך השנים נתברכתי בחברים וחברות כמו סוזי, שהיו שותפים ומורי דרך במסע משותף ואינדבידואלי אל שורשי המורשת. על כך אני מברכת ומודה. ולסוזי – יישר כוח בשם כל הנשים השותפות בדרכן המיוחדת, בקול ובלחש, לעשייה בקודש!