טעמי המקרא – מדריך לתלמיד

תורה

1
מה הם טעמי המקרא?

טעמי מקרא הם סימנים מוסכמים המופיעים מעל ומתחת למילים.
הם דומים לתווי מוסיקה ומסמנים את המנגינה של הטקסט.
את פרשת השבוע קוראים מתוך ספר תורה, בעוד את ההפטרה קוראים מתוך ספר מודפס. כשלומדים ומתרגלים את הקריאות עושים זאת מטקסט המכיל את טעמי המקרא.
בספר התורה, הטקסט הוא ללא טעמי המקרא וללא עיצורים וסימני פיסוק. לעומת זאת, ההפטרה נקראת מטקסט עם טעמי המקרא, עיצורים וסימני פיסוק.

 

טעמי המקרא הפטרה / טעמי המקרא תורה

למרות שהטעמים בתורה ובהפטרה זהים, תמיד יש הבדל במנגינה שלהם. בנוסף, קיימים הרבה נוסחים אלטרנטיביים למנגינות האלו. אנחנו משתמשים בנוסח אחד להפטרה ואחד לקריאה מן התורה.

 

היתרון בלימוד המנגינות של הטעמים

היתרון בלימוד המנגינות של כל הטעמים הוא שניתן ליישם את הלימוד על כל ההפטרות (או הקריאות מן התורה) וכך לרכוש מיומנות שלא מוגבלות להפטרה האחת שבחרתם. אנו ממליצות שקוראים המתחילים את דרכם ילמדו את הטעמים של ההפטרה, וילמדו את הקטע של "המפטיר" כשיר היות והוא קצר.

2
חומרי עזר להורדה

1. טעמי המקרא

מצא\י את פרשת השבוע לפי תאריך הלידה שלך
3

נולדתי בתאריך

אני גר ב

שעת לידתי היתה שקיעה

אחגוג את בר/בת המצווה שלי בגיל

השימוש בטעמים בהיבט היסטורי - ד"ר עמנואל אלון
4

ד"ר עמנואל אלון

מסורת צורת הקריאה של הטקסט התפתחה כנראה בהדרגה עוד מתקופת בית שני, ופרשנים רבים אף מייחסים אותה להלכה למשה מסיני‏[3]. מתקופת התנאים והאמוראים אנו מוצאים עדויות על מסורת של קריאה בטעמים, כך בתלמוד בבלי במסכת ברכות (סב א) ובמסכת נדרים לז ב מתוארת קריאה שכזו. אולם ברור שעדיין לא פותחה מערכת סימון לכך. לא ניתן למצוא כל סימון טעמים כלשהו בטקסטים שמלפני המאה העשירית, כמו גם במגילות ספרי המקרא לרוב שנמצאו מתקופת בית שני, ואף בספרות חז"ל אין כל אזכור לשמות הטעמים ולתפקידם. הסימנים פותחו רק סמוך למאה העשירית לספירה בידי בעלי המסורה הטבריינים, בערך באותה תקופה שבה נקבעו סימני הניקוד. במסורה הבבלית ובמסורה הארצישראלית יש עדויות לשלב שבו סומנו רק הטעמים המפסיקים; במסורה הטברנית אין עדות לשלב כזה, ואפשר שהמערכת שם נקבעה בשלב אחד בלבד.

שלבי הוראה
5

מכיוון שקטע המפטיר הוא קצר יחסית, המלצתנו עבור קורא/ת מתחיל/ה, היא ללמוד את קטע המפטיר כשיר. לצורך כך, היעזרו בעמוד קריאת המפטיר וההקלטה שלו

אם ברצונך ללמוד את המנגינה לטעמי התורה, הנה השלבים ללמידה:

(תוכלו גם להיעזר בדף טעמי ההתורה ששמנו עבורכם בחומרי העזר – סעיף מס' 2 למעלה).

1. לימוד ותרגול הטעמים

 • הקשיבו להקלטה של טעם אחד.
 • חקו את הצליל.
 • חפשו בתוך הקריאה את הטעם ותרגלו את המילה עם הטעם. שימו לב: אם בחרתם להדפיס את הטקסט, סמנו כל טעם בצבע אחר.
 • עברו על כל הקריאה ותרגלו את אותו הטעם בכל מילה שהוא מופיע.
 • המשיכו ככה לשאר הטעמים.

2. אחרי שסיימתם את תירגול הטעמים, עיברו ללימוד ותירגול הצירופים:

 • הקשיבו להקלטה של צירוף.
 • חקו את המנגינה של הצירוף.
 • חפשו בתוך הקריאה את הצירוף ותרגלו את המילים עם הצירופים.
 • עברו על כל הקריאה ותרגלו את אותו הצירוף בכל פעם שהוא מופיע.
 • המשיכו ככה לשאר הצירופים.

3. תירגול קריאת המפטיר המלאה:

 • אנחנו ממליצים להקשיב לכל פסוק ואח"כ לחזור עליו.
 • אחרי שתירגלתם כל פסוק בנפרד, תרגלו את הקריאה ברצף.
 • יש לוודא שתרגלתם קריאה גם בטקסט ללא הטעמים.
טעמי המקרא
6

הטעמים המופיעים לעיתים קרובותהטעמים המופיעים יחסית לעיתים קרובות

הטעמים המופיעים לעיתים רחוקות יותר


צירופים