הכירו את סדר התפילה ומונחי יסוד

1

מצא\י את פרשת השבוע

נולדתי בתאריך

אני גר ב

שעת לידתי היתה שקיעה

אחגוג את בר/בת המצווה שלי בגיל

אני גר ב

מצא\י לי

2

למדו את קריאת ההפטרה (עם הטעמים) וברכותיה

למדו את טעמי המקרא של ההפטרה

חומרי עזר להורדה

1. טעמי המקרא

2. Musical notation

מהם טעמי המקרא?

3
טעמי המקרא
4
למדו את קריאת ההפטרה עם הטעמים
הברכות לפני ואחרי קריאת ההפטרה
1
הברכה לפני ההפטרה (עם הטעמים))
2
הברכות שאחרי ההפטרה
3

למדו את קריאת המפטיר

תרגלו את קריאת המפטיר במלואו

למדו את הברכות לעליה לתורה

חומרי עזר להורדה

הברכות לפני ואחרי הקריאה בתורה


הברכות לפני ואחרי העלייה לתורה

טעמי המקרא

מהן הברכות לפני ואחרי העליה התורה?

הברכה לפני המפטיר

הברכה אחרי המפטיר

4

תרגלו את הקריאות עד מועד הקריאה שלכם

5